Nasiona traw LandscaperPro

W ICL kierowaliśmy się zasadą, że nasiona traw muszą być dobrane do sposobu użytkowania. Ponieważ każdy obsiewany teren jest inny, nasze nasiona testowaliśmy w różnych warunkach. Sprawdzaliśmy wytrzymałość gatunków na niekorzystne warunki (zacienienie, suszę) oraz na różnych podłożach. Dzięki temu byliśmy w stanie skomponować mieszanki przeznaczone na trawniki eleganckie lub na place zabaw, bardziej wytrzymałe.

Blog